meter, liter en gram

Het metriek stelsel:

mm   -   cm   -   dm   -   meter   -   dam   -   hm   -   km

  

ml   -   cl   -   dl   -   liter   -   dal   -   hl   -   kl

  

mg   -   cg   -   dg   -   gram   -   dag   -   hg   -   kg

  

  

: 10 

 

 

 x10

 

 

Iedere stap naar rechts wordt de eenheid groter.

De waarde wordt dan per stap 10 keer kleiner.

 

50 cm = 5 dm                  1 stap naar rechts; delen door 10

700 dal = 70 hl               1 stap naar rechts; delen door 10

9000 gram = 900 dag     1 stap naar rechts; delen door 10

44 dm = 0,44 dam          2 stappen naar rechts; delen door 100

3300 cl = 3,3 dal            3 stappen naar rechts; delen door 1000

7 mg = 0,0007 dag         4 stappen naar rechts; delen door 10000

 

Iedere stap naar links wordt de eenheid kleiner.

De waarde wordt dan per stap 10 keer groter.

 

7 dm = 70 cm              1 stap naar links; keer 10

9 hl = 90 dal                1 stap naar links; keer 10

30 dag = 300 g            1 stap naar links; keer 10

0,33 dam = 33 dm       2 stappen naar links; keer 100

6,6 dal = 6600 cl        3 stappen naar links; keer 1000

0,34 dag = 3400 mg   4 stappen naar links; keer 10000

 

LET OP!

in een aantal lesmethoden wordt het metriek stelsel in de omgekeerde volgorde aangeboden (dus van km - ... - mm). De stappen (keer en delen) dienen dan ook omgedraaid te worden.

 

ONTHOUD!

Als de eenheid groter wordt, wordt het getal kleiner.

Als de eenheid kleiner wordt, wordt het getal groter.